NL

Algemene Voorwaarden

Op onze offertes zijn de "Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de metaal- en de electrotechnische industrie" van toepassing, zoals deze zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondisementsrechtbank te Den Haag onder nr 119/1198. 

Algemene Voorwaarden SIG Airhandling Nederland