In bedrijf stellen - Inatherm

Bij aankomst op locatie wordt de installatie van de VEX unit(s) op diverse punten gecontroleerd. Onze specialist controleert de complete installatie op aansluitingen, gemonteerde componenten en accessoires. Eventuele aanpassingen worden altijd in overleg met u uitgevoerd. 

Het daadwerkelijk in bedrijf stellen van de VEX unit gebeurt volgens uw opgave van kloktijden, luchthoeveelheden en regelstrategie. Deze instellingen kunnen kenbaar worden gemaakt middels het gereedmeldingsformulier en worden in het programma van de EXact- of PSYS-regeling ondergebracht. Vervolgens zal de functionaliteit van de VEX unit uitgebreid worden getest en waar nodig worden bijgesteld. De werking wordt getest van o.a. de bypass, temperatuurregeling, filterbewaking, kleppenregisters en eventuele extra modules voor verwarming of koeling.

Indien de VEX unit door een Gebouw Beheer Systeem (GBS) aangestuurd gaat worden, is het raadzaam de inbedrijfstelling samen met de leverancier van het GBS in te plannen. Zo kan de koppeling van de EXact- of PSYS-regeling met het GBS direct worden getest. De complete rapportage wordt u digitaal beschikbaar gesteld, zodat u bij het opleveren van de installatie een afschrift voorhanden heeft.

Werkzaamheden IBS

Naast bovengenoemde omschrijving, worden de volgende werkzaamheden door ons uitgevoerd:

 • Wanneer een WEBSERVER besteld is, wordt deze gebruikt om de instellingen in de unit te wijzigen. Is deze niet aanwezig, dan wordt voor het in bedrijf stellen onze eigen WEBSERVER tijdelijk geplaatst.
 • De instellingen zoals kloktijden en luchthoeveelheden worden ingesteld, zoals vooraf door u is opgegeven.
 • Filterbewaking wordt ingesteld.
 • Bypass klep wordt getest op werking.
 • De aanwezige modules, zoals MHCW, MCCW, MHCE, MXCU en MIO worden ingesteld en op hun werking getest.
 • Wanneer Modbus van toepassing is, worden de instellingen, in samenwerking met de GBS programmeur, op Modbus ingesteld en getest.
   

Checklist vóór IBS

Voordat de VEX unit in bedrijf kan worden gesteld, dienen onderstaande punten door u te worden gecontroleerd:

 • Is de voedingsspanning goed aangesloten?
 • Zijn de leidingen goed aangesloten (alleen bij warm water)?
 • Zijn de kanalen goed aangesloten?
 • Zijn alle luchtkleppen aangesloten?
 • Zijn de filters aanwezig en goed geplaatst?