WARMTEWIEL ZONDER LEKKAGE? HET KAN!

14 december 2021

UNIEKE INNOVATIE REDUCEERT WARMTEWIEL LEKKAGE TOT 0%

Sinds de COVID-19 pandemie is het meer dan ooit belangrijk om te beschikken over een adequaat ventilatiesysteem dat zorgt voor voldoende luchtverversing in een gebouw. Bij een juiste gedimensioneerde luchtverversing door een ventilatiesysteem wordt ruimteluchtcontinu ververst. Dit zorgt ervoor dat een groot deel van de verontreinigingen zoals VOC’s, CO2, (fijn)stof en virussen worden afgevoerd naar buiten. Echter, wanneer men in een ventilatiesysteem gebruik maakt van een warmtewiel bestaat er de mogelijkheid dat een kleine hoeveelheid van de verontreinigde afvoerlucht weglekt naar de verse toevoerlucht, met als gevolg dat verschillende verontreinigingen weer terug de ruimte worden ingeblazen.

De nieuwste innovatie op het gebied van warmtewielen en een antwoord op de lekkageproblematiek is het gepatenteerde Automatic Leakage Control (ALC). ALC zorgt namelijk dat lekkage tussen retourlucht en toevoerlucht wordt gereduceerd tot 0%. Op deze manier wordt voorkomen dat verontreinigingen in de afvoerlucht via het warmtewiel weer in de schone toevoerlucht terechtkomen. Met behulp van een volledig automatisch gestuurde regelklep op basis van drukmetingen en een algoritme in de regelaar wordt ervoor gezorgd dat druk in het toevoerdeel altijd hoger is dan in het retourdeel. ALC werkt in tegenstelling tot traditionele oplossingen ook wanneer een systeem behoefteafhankelijk ventileert en dus geen vast debiet heeft. De gebruiker kan op deze manier profiteren van de voordelen van warmtewielen ten opzichte van kruisstroom- of tegenstroomwisselaars, zoals bijvoorbeeld vochtoverdracht, zonder zorg over overdacht van vervuilde lucht.

Meer weten over ALC? Klik hier!

Meer nieuwsberichten

Verschillende inatherm producten komen in aanmerking voor de energie-investeringsaftrek (EIA) 2019!

Inatherm ontvangt certificaat luchtdichtheidsmetingen

Ervaar de stilte