Schoolventilatie - Voor iedere school een oplossing

classroom6
20 augustus 2020

De vakantie is voorbij en scholen gaan weer open. Het is van groot belang dat onze leerlingen en docenten een gezonde leer- en werkomgeving hebben. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat in veel gevallen de CO₂-concentratie in leslokalen veel te hoog is. Een hoog CO₂-gehalte geeft aan dat de luchtkwaliteit slecht is en heeft een direct effect op leerprestaties en gezondheid. In veel gevallen wordt de lucht in een klaslokaal onvoldoende ververst en voorzien van schone buitenlucht. Naast problemen met de luchtverversing kunnen ook geur, vocht, geluid en temperatuur hinderlijk zijn of klachten geven. Helaas is het nog steeds zo dat er bij het merendeel van onze scholen (schattingen spreken over 70-80%) onvoldoende geventileerd wordt. Het is tijd voor actie.

Ventilatie op scholen

Al in 2015 heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland het Programma van Eisen Frisse Scholen opgesteld waarin drie ambitieniveaus zijn vastgesteld:

- Klasse C (acceptabel)
- Klasse B (goed)
- Klasse A (zeer goed)

Klasse C is het basisniveau, gebaseerd op geldende wet- en regelgeving, zoals deze in het bouwbesluit tot 2012 van kracht was. In 2012 en 2015 zijn de eisen in het Bouwbesluit voor nieuwbouw zodanig verzwaard, dat er bij nieuwbouw voor de thema’s energie en lucht minimaal klasse B gerealiseerd moet worden.

Checklist ventilatie-eisen voor frisse scholen klasse A,B en C

Dit betekent dat de CO2-concentratie in klaslokalen tijdens de gebruikstijd maximaal 950 ppm mag zijn. Hieruit volgt een minimale ventilatiecapaciteit van 30,6 m³/h per persoon. Voor een standaard klaslokaal wordt uitgegaan van 30 leerlingen + 1 docent wat betekent dat er minimaal 950 m³/h verse lucht dient te worden toegevoerd. 

Naast de hoeveelheid verse lucht worden er ook eisen gesteld aan o.a. filtering van de lucht, installatiegeluid (maximaal 33 dB(A)) en temperatuur.

Voor iedere school een oplossing

Ieder schoolgebouw en ieder bijbehorend ventilatievraagstuk is anders en vergt een maatwerkoplossing. Dit is onder andere afhankelijk van de mogelijkheden om een goed ventilatiesysteem te realiseren. Er zal dus kritisch moeten worden gekeken naar de beste oplossing. In sommige gevallen is dit een centraal ventilatiesysteem, waarbij luchtbehandeling centraal wordt gerealiseerd en vervolgens verdeeld over de klaslokalen. Dit kan echter ook betekenen dat een decentraal ventilatiesysteem  met units per lokaal de beste keuze is.

Ook op het gebied van luchtverdeling en luchtbehandeling (verwarmen, koelen, bevochtigen) geldt dat, afhankelijk van de eisen en mogelijkheden binnen een schoolgebouw moet worden gestreefd naar een passende oplossing. Het is hierbij belangrijk dat er niet wordt gekeken naar één type systeem of product, maar naar de beste oplossing voor de specifieke situatie.


Onze ervaring

Al jaren maakt Inatherm zich sterk voor een goed binnenklimaat in scholen. In 2008 lanceerden wij de campagne “Stop het Broeiklaseffect” en de website www.schoolventilatie.nl. Inmiddels hebben we in honderden scholen in Nederland met onze kennis en producten kunnen zorgen voor een aangenaam en gezond binnenklimaat. Inatherm heeft het breedste pakket aan oplossingen van Nederland en voorziet graag in advies en hulp bij het bepalen van de juiste oplossing.

Dankzij de samenwerking tussen Inatherm & Interland Techniek en de jarenlange kennis en ervaring op het gebied van schoolventilatie bieden wij een breed scala aan totaaloplossingen voor het ventileren van schoolgebouwen. Of het nu gaat om een centraal of decentraal ventilatiesysteem, verschillende typen luchtverdeling of een specifieke 'klasse' uit het PvE Frisse Scholen, er is altijd een passende totaaloplossing mogelijk.

Contact

Wilt u meer weten over onze duurzame totaaloplossingen voor het ventileren van schoolgebouwen? Neem een kijkje op www.schoolventilatie.nl of neem contact op met één van onze specialisten:

T:     (0)416 317 830
E:     Inatherm@hcgroep.com / Interlandtechniek@hcgroep.com
W:    www.schoolventilatie.nl

 

Meer nieuwsberichten

coronavirus

Maatregelen HC Groep inzake het coronavirus

elektrische kanaalverwarmers cv

Elektrisch verwarmen en BENG

Nieuw: VEAB-selectieprogramma