NL

Luchtappendages

Een luchttransportsysteem is de gehele door de lucht af te leggen weg tussen de luchtbehandelingsunit en het rooster. Binnen deze weg worden verschillende luchtappendages, of componenten, geplaatst. Belangrijke thema’s binnen deze groep zijn luchtdichtheid en inwendige reinheid.