NL

ISO 8502-3

ISO 8502-3 is een hygiënenorm waarmee de inwendige reinheid van componenten wordt uitgedrukt: "Dust Quantity Rating" (klasse 1, 2, 3, 4 of 5). Klasse 1 is hierbij de hoogste, beste klasse.

Door steeds meer opdrachtgevers wordt het realiseren van een inwendig rein luchttranssportsysteem als belangrijk gezien. Aanwezig vuil in het luchtsysteem kan namelijk een risicofactor voor het binnenklimaat betekenen, en daarmee voor de gezondheid van mensen. De mate van deze reinheid kan worden uitgedrukt in een zogenaamde "Dust Quantity Rating" volgens ISO 8502-3. De controle op de inwendige reinheid geschiedt met een test (Luka reinheidsmeting van stofdeeltjes) en de resultaten hiervan worden vermeld in een testrapport (zie voorbeeld VEX 280).

Inatherm wil met haar luchtdichte componenten ook een bijdrage leveren aan de inwendige reinheid van luchtsystemen door het leveren van inwendig reine ventilatiecomponenten. Stap voor stap zullen er componenten worden geleverd die voldoen aan de hoogste klasse volgens ISO 8502-3. De Inatherm componenten zullen herkenbaar zijn aan de groene sticker op de buitenzijde.