NL

Inatherminologie

Op deze pagina vindt u een verzameling van de door Inatherm gebruikte termen, oftewel Inatherminologie. Dit zijn technieken, uitgangspunten bij productselecties, normen, certificaten, etc. en staan op alfabetische volgorde. Klik op de begrippen voor meer informatie.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

 

ATEX ventilatoren

ATEX staat voor ATmosphères EXplosives. Een explosieveilige ruimte geclassificeerd volgens ATEX is een ruimte waarin een ontvlambaar gas, stof, poeder of verdampingsgassen van vloeistoffen zijn vermengd met de lucht en waarbij een risico op een ontsteking van deze lucht dient te worden voorkomen.

Lees meer
BIM

We besteden veel tijd en energie aan het up-to-date houden van onze technische gegevens. Deze gegevens zijn via vele databronnen voor u beschikbaar. Ook op het gebied van BIM, Building Information Modelling, gebeurt er veel. Onze producten zijn beschikbaar in de bekende bibliotheken, zodat u ze kunt gebruiken in uw Revit en AutoCAD modellen. Uiteraard zijn de modellen gekoppeld aan onze website, selectieprogramma`s en andere databronnen, zodat alle actuele informatie altijd beschikbaar is.

Lees meer
Broeiklaseffect
Cleanvent vuilafstotende coating

Vuile roosters en ventielen zijn een veel voorkomend probleem bij ventilatiesystemen. Dit is niet alleen visueel onaantrekkelijk. Het betekent ook een negatief effect op de luchtkwaliteit en de gezondheid van mensen. Bovendien leidt vuilafzetting op roosters en ventielen tot meer weerstand en dus een hoger energieverbruik.

Lees meer
Comfort

Het begrip comfort wordt vaak gebruikt in de markt van ventilatie en luchtbehandeling. Toch is het vrij lastig om comfort te definiëren of te meten. Comfort is, tot op zekere hoogte, subjectief en er zijn veel factoren die de individuele perceptie van comfort beïnvloeden. Volgens het woordenboek zijn welbehagen, gemak en gerieflijkheid synoniemen voor comfort.

Lees meer
Energie Investeringsaftrek / EIA 2012

De Energie Investeringsaftrek, of EIA, is een initiatief van Agentschap NL en is bedoeld om investeringen in bepaalde energiebesparende middelen te stimuleren. Ondernemingen die vennootschapsbelasting betalen, kunnen 41,5% van de benodigde investering in mindering brengen op de fiscale winst. Dus uw energiekosten zijn niet alleen lager, maar u betaalt ook nog eens minder vennootschapsbelasting.

Lees meer
ErP 2018 / ErP Ecodesign Directive 2009/125/EC

"ErP" staat voor "Energy related Products". Het doel van de ErP Directive is het beschermen van het klimaat door het bevorderen van duurzame energie in de EU (+20%), het verlagen van de CO2-uitstoot (-20%) en het verhogen van de energie-efficiëntie van ventilatoren en motoren (+20%), allemaal voor 2020.

Lees meer
Eurovent

Eurovent is een internationale organisatie van producenten en een kwaliteitskenmerk, die garant staat voor de prestaties van een product. Eurovent streeft naar het verbeteren van de normen voor HVAC en het garanderen van de integriteit van gecertificeerde producten. De Exhausto balansventilatie-units met WTW en de Fläkt Woods koelconvectoren van Inatherm voldoen aan de strenge criteria van het certificeringsprogramma.

Lees meer
ExCIEL

ExCIEL is de interne kwaliteitsnorm van Inatherm. Alle producten uit ons leveringsprogramma dienen aan deze criteria te voldoen, alvorens het predicaat ExCIEL te krijgen. ExCIEL staat voor: Excellent Comfort, Innovatief, Energiezuinig en Lekdicht.

Lees meer
Inductie-units (actief): werking

Actieve plafondinductie-units zijn zo ontworpen dat de lucht horizontaal langs het plafond de ruimte wordt ingeblazen. Het coanda-effect zorgt ervoor dat de lucht aan het plafond blijft kleven, tot het punt dat de luchtsnelheid dusdanig is afgenomen dat het de grip verliest en naar beneden valt.

Lees meer
Inductie-units: uitgangspunten voor calculatie

Onderstaande tabel geeft een overzicht van in het algemeen gebruikte waarden en uitgangspunten die we bij Inatherm gebruiken bij de calculatie/selectie van actieve inductie-units.

Lees meer
Inwendige reinheid / Inwendige hygiëne

Door steeds meer opdrachtgevers wordt het realiseren van een inwendig rein luchttranssportsysteem als belangrijk gezien. Aanwezig vuil in het luchtsysteem kan namelijk een risicofactor voor het binnenklimaat betekenen, en daarmee voor de gezondheid van mensen. De mate van deze reinheid kan worden uitgedrukt in een zogenaamde "Dust Quantity Rating" volgens ISO 8502-3.

Lees meer
ISO 8502-3

ISO 8502-3 is een hygiënenorm waarmee de inwendige reinheid van componenten wordt uitgedrukt: "Dust Quantity Rating" (klasse 1, 2, 3, 4 of 5). Klasse 1 is hierbij de hoogste, beste klasse.

Lees meer
ISSO-publicatie 89

ISSO, het kennisinstituut voor de installatiesector, heeft publicatie 89 opgesteld. Hierin worden richtlijnen voor klimaatinstallaties in scholen gegeven. In de publicatie wordt gewerkt met 3 binnenklimaatklassen (A, B en C). Klasse C voldoet aan het wettelijke minimumniveau (Bouwbesluit en Arbo regelgeving) en wordt op dit moment het meest gebruikt als uitgangspunt wat betreft de toegevoerde luchthoeveelheid.

Lees meer
LAR (Luka Appendage Register)

De Nederlandse Vereniging van Luchtkanalenfabrikanten (Luka) kan een Systeemcertificaat voor geïnstalleerde luchtkanalen verstrekken.

Lees meer
LCC / Life Cycle Cost

De LCC, of Life Cycle Cost, wordt steeds belangrijker bij de aanschaf van een HVAC-installatie. Hiermee wordt namelijk niet alleen de aanschafprijs bedoeld, maar alle kosten gerelateerd aan een product tijdens de economische levensduur. Om de LCC te berekenen worden de energie- en onderhoudskosten bij de investering opgeteld, waarna de restwaarde wordt afgetrokken.

Lees meer
Low impuls / Laagimpuls

Low impuls, of laagimpuls, is een inblaastechniek, waarbij gekoelde lucht vanaf het plafond met een lage luchtsnelheid de ruimte wordt ingebracht. Het principe berust vanaf dat moment op het dichtheidsverschil tussen de toevoerlucht en de ruimtelucht. De toegevoerde, gekoelde lucht is zwaarder dan de in de ruimte aanwezige, verwarmde lucht en zal daardoor dalen wanneer deze de ruimte in wordt gebracht.

Lees meer
Luchtdichtheidsklasse C / D

Lucht transporteren door een kanalensysteem kost energie. In veel gevallen bereikt 20% van de luchthoeveelheid de plaats van bestemming niet. De reden hiervan: luchtlekkage. Een luchttransportsysteem, de gehele door de lucht af te leggen weg tussen de luchtbehandelingsunit en het rooster, vertoont een zekere mate van luchtlekkage.

Lees meer
Luchttransportsysteem / Luchttransportweg

Het luchttransportsysteem, of de luchttransportweg, is de gehele door de lucht af te leggen weg tussen de luchtbehandelingsunit en het rooster. Alle tussengebouwde ventilatiecomponenten en appendages, zoals constant/variabel volumeregelaars, kleppenregisters, constante drukregelaars, meetstations, regelkleppen en brandkleppen, vallen binnen dit luchttransportsysteem.

Lees meer
Luka

Luka is de Nederlandse Vereniging van Luchtkanalenfabrikanten. Deze branchevereniging is ruim 40 jaar actief en vertegenwoordigt circa 80% van de Nederlandse luchtkanalenfabrikanten. De leden van de vereniging zijn ondernemingen, die zich geheel of ten dele toeleggen op de fabricage en verkoop, inkoop en/of montage van luchtkanalen of luchttechnische appendages ten behoeve van de luchttransportweg.

Lees meer
Luka Reinheidsprocedure

De Luka, de Nederlandse Vereniging van Luchtkanalenfabrikanten, heeft een reinheidsprocedure voor luchtkanalen ontwikkeld. Inatherm heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd.

Lees meer
Meng- / Circulatie- / Inductieventilatie

Bij mengventilatie, of circulatieventilatie of inductieventilatie, wordt toegevoerde verse lucht gemengd met de in de ruimte aanwezige, vervuilde lucht. De lucht wordt, meestal vanaf het plafond of de wand, met een relatief hoge snelheid buiten de comfortzone ingeblazen. Deze hoge luchtsnelheid zorgt voor een effectieve, snelle menging van de toevoerlucht met de ruimtelucht, omdat de stilstaande ruimtelucht in beweging wordt gebracht (inductie).

Lees meer
Nabijheidszone

De nabijheidszone is het gebied rondom een rooster waar de luchtsnelheid hoger is dan 0,2 m/s. Het is afhankelijk van de luchthoeveelheid, de luchtsnelheid, de toevoertemperatuur en de plaats van het rooster in de ruimte. Daarnaast worden er hoge eisen gesteld aan de toegepaste roosters.

Lees meer
Rookgasventilatoren: normen en regelgeving

Elke open haard, of er nu gestookt wordt met vaste of gasvormige brandstoffen, heeft een goede rookgasafvoer nodig. Omdat deze broodnodige afvoer niet zonder gevaren is, zijn er in Nederland verschillende regels in het leven geroepen. Bouwbesluit, verdunningsfactor, NEN normen en NPR Praktijkrichtlijnen vormen samen documenten en rekenmethodes waarmee de goede werking van een openhaard meestal gegarandeerd kan worden.

Lees meer
Rookgasventilatoren: waarom?

Een open haard of kachel is een sieraad voor de woonkamer. Maar elke open haard, of er nu gestookt wordt met vaste of gasvormige brandstoffen, heeft een goede rookgasafvoer nodig.

Lees meer
SELECT

In SELECT vindt u alle informatie over Fläktgroup koelconvectoren en roosters die u wenst: snelselecties, afmetingen, 3D-modellen, luchtstromen, technische gegevens, geluidsgegevens, etc. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om het geselecteerde product rechtstreeks te importeren in een BIM 3D-model.

Lees meer
VDI 6022

Veel Inatherm producten zijn verkrijgbaar in uitvoeringen die voldoen aan de hygiënenorm VDI 6022. Deze producten zijn door het instituut voor luchthygiëne - ILH Berlin - getest volgens de strenge eisen die tegenwoordig steeds vaker aan ventilatie- en luchtbehandelingapparatuur worden gesteld en garanderen een optimale, eenvoudige reiniging en een minimale vuilaanslag en bacteriegroei.

Lees meer
Verdringingsventilatie

Bij verdringingsventilatie wordt de gekoelde toevoerlucht, doorgaans op vloerniveau, met lage snelheid rechtstreeks de comfortzone ingebracht, waar het door warmtebronnen (personen, machines, verlichting, etc.) verwarmd wordt. Hierdoor ontstaan convectieve warmtestromen, die de verwarmde en verontreinigde lucht naar het bovenste deel van de ruimte voeren. Boven in de ruimte wordt deze lucht afgezogen en afgevoerd.

Lees meer