NL

Luchtdichtheidsklasse C / D

Lucht transporteren door een kanalensysteem kost energie. In veel gevallen bereikt 20% van de luchthoeveelheid de plaats van bestemming niet. De reden hiervan: luchtlekkage. Een luchttransportsysteem, de gehele door de lucht af te leggen weg tussen de luchtbehandelingsunit en het rooster, vertoont een zekere mate van luchtlekkage.

Omschrijving Luchtdichtheid / Luchtdichtheidsklasse C / D

Het is gewenst om de hoeveelheid leklucht te beperken. Het weglekken van lucht kost immers energie. Verschillende producten van Inatherm zijn op luchtdichtheid getest volgens de Europese norm NEN-EN 1751, NEN-EN 13180 of NEN-EN 15727 en voldoen aan luchtdichtheidsklasse C of D. Inatherm beschikt over een eigen meetopstelling, welke is goedgekeurd door TÜV Rheinland.

De kleppen van Inatherm worden gemeten volgens NEN-EN 1751, de flexibele slangen volgens NEN-EN 13180 en de overige luchtappendages volgens NEN-EN 15727.

Luchtdichtheidsklasse D

Luchtdichtheidsklassen

De toelaatbare luchtlekkage van appendages wordt volgens de norm NEN-EN 1751, NEN-EN 13180 of NEN-EN 15727 gerelateerd aan luchtdichtheidsklassen (A, B, C en D). Klasse D is het meest luchtdicht. Om de gewenste luchthoeveelheid te behalen, zal een ventilator meer dan 20% meer lucht moeten blazen in een kanaal dat voldoet aan luchtdichtheidsklasse A dan in een kanaal dat voldoet aan luchtdichtheidsklasse C.Luchtdichtheidsklasse

 

Luka

Luka, de Nederlandse vereniging van luchtkanalenfabrikanten, streeft ernaar om in samenwerking met leveranciers en fabrikanten van appendages de optredende luchtlekkage van het luchttransportsysteem te beperken en hiermee het energiegebruik te verminderen. Twee zaken zijn belangrijk voor het verkrijgen van een Luka systeemcertificaat: luchtdichte verbindingen en luchtdichte appendages. Vanaf 1 juli 2011 werden stapsgewijs de luchtdichtheidseisen van het gehele kanalensysteem verbeterd met als uiteindelijke doelstelling om vanaf 1 januari 2014 standaard luchtdichtheidsklasse C te garanderen.

EIA

Naast de te realiseren energiebesparingen door een luchtdichter luchttransportsysteem, kan er dankzij de Energie Investeringsaftrek (EIA) 41,5% van de investering in mindering worden gebracht op de vennootschapsbelasting. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat het gehele luchttranssportsysteem, de luchtkanalen in combinatie met de ventilatiecomponenten, voldoet aan luchtdichtheidsklasse C (EIA 210302 [W]).

Luchtdichte componenten

Organisaties die luchtdichte luchttransportsystemen wensen te realiseren, zullen informatie nodig hebben over de luchtdichtheid van toe te passen appendages. Deze informatie is beschikbaar middels meetrapporten. Inatherm beschikt over een door TÜV Rheinland gekeurde meetopstelling. Er zijn meetrapporten met meetresultaten beschikbaar van vele Inatherm appendages: kanaalverwarmers en -koelers, geluiddempers, regelkleppen, constant volumeregelaars, variabel volumeregelaars, kleppenregisters, roosterplenums, brandkleppen, etc. Deze appendages zijn terug te vinden in het Luka Appendage Register (LAR) en voldoen allemaal aan luchtdichtheidsklasse C of D.