Woonhuizen

Ventilatie speelt een steeds belangrijkere rol in de energiehuishouding. Dit komt doordat de warmtevraag van woningen steeds lager wordt door de goed geïsoleerde nieuwbouwwoningen. Daarnaast blijkt uit verschillende onderzoeken dat de lucht binnenshuis vaak tweemaal zo vervuild is als buitenshuis. Dit maakt het van groot belang om over een ventilatiesysteem te beschikken die weinig energie vraagt maar toch zorgt voor een behaaglijk binnenklimaat.

Klimaat in woonhuizen

Binnenlucht is belangrijk, aangezien we gemiddeld 85% van onze tijd binnen doorbrengen. Inatherm en Interland Techniek leveren verschillende, geïntegreerde totaaloplossingen die bijdragen aan een gezond en comfortabel binnenklimaat in woonhuizen, geschikt voor toepassing in zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Dit kunnen oplossingen zijn voor woonhuizen maar ook voor gestapelde woningbouw. Producten die veelal in onze woonhuisoplossingen worden toegepast zijn:

CERA systeem voor gestapelde woningbouw

Wet- en regelgeving

Bouwbesluit 2012
In het bouwbesluit 2012 worden de minimumeisen voor luchtverversing aangegeven voor woonhuizen. Later zijn deze eisen aangescherpt door de NEN 1087. Er wordt hier onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten verblijfsruimten in een woonhuis zoals een woonkamer, keuken, badruimte, wasruimte, toiletruimte, slaapkamer etc. Voor iedere ruimte worden ventilatiecapaciteiten benoemd waar minimaal aan moet worden voldaan. 

Minimale eisen bouwbesluit

BENG
De Bijna EnergieNeutraal Gebouw (BENG) normering houdt in dat alle gebouwen nagenoeg energieneutraal dienen te zijn. Dit begrip is voortgekomen uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese richtlijn EPBD. De BENG is opgebouwd uit drie indicatoren: de maximale energiebehoefte, het maximale primair fossiel energiegebruik en het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten. De nieuwe BENG normering is sinds 1 januari 2021 van kracht gegaan.

Onze oplossingen

Inatherm & Interland Techniek leveren een breed scala aan duurzame totaaloplossingen voor zowel woonhuizen als appartementen welke altijd worden afgestemd op de wensen van de opdrachtgever, welk ambitieniveau ook wordt nagestreefd. De oplossingen zijn met behulp van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) en het bouwbesluit gemaakt.

Door de samenwerking met verschillende divisies binnen HC Groep kunnen wij een ongekend brede propositie aanbieden, waardoor er altijd een passende totaaloplossing geleverd kan worden voor uw project. Binnen Inatherm en Interland Techniek staan er ervaren adviseurs klaar om u te ondersteunen bij de meest passende oplossing. Heeft u vragen over klimaatbeheersing in woonhuizen? Neem dan nu contact op met één van onze adviseurs.

Neem contact op!
Inatherm en Interland Techniek totaaloplossingen
Vaak toegepast in dit segment

Producten

ventilatieventielen productcategorie afbeelding

Ventilatieventielen

ventilatoren website new

Ventilatoren

ventilatieventielen productcategorie afbeelding

Luchtverdeling

Bekijk alle categorieën

Neem contact op!

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u vragen over de diensten of producten van Inatherm? Neem vrijblijvend contact met ons op!

call to actionvierkant