Dr. Mollercollege & Walewyc-MAVO

Samenspel van technologie en duurzaamheid

Projectmatige uitwerking conform het concept "Frisse Scholen" resulteert in een duurzame en klimaatvriendelijke installatie met het Luka C keurmerk.

Dr. Mollercollege & Walewyc-MAVO

Locatie:
Waalwijk
Categorie:
Onderwijs
Partner:
Croonwolter&dros

Ook een project laten slagen?

Wilt u ook een duurzame en klimaatvriendelijke installatie? Neem dan contact op met onze verkoopafdeling.

Samenspel van technologie en duurzaamheid

Vanaf medio 2014 zijn ruim 1.600 leerlingen gebruik gaan maken van een nieuw schoolgebouw in Waalwijk. Het gebouw huisvest twee scholen onder één dak, het Dr. Mollercollege en de Walewyc-mavo. Kenmerkend voor het gebouw zijn de vele duurzame en energiebesparende maatregelen, met name op het gebied van de klimaatinstallatie. Want ondanks het strakke budget voor de nieuwbouw, is er een zeer efficiënte ventilatie-installatie gerealiseerd. Inatherm BV heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd.

Frisse school

De school bestaat uit drie bouwlagen en omvat circa 9.930 m² vloeroppervlakte. Er was sprake van een strak budget voor de nieuwbouw, waarmee ‘slechts’ een frisse school klasse C kon worden verkregen. Maar ondanks het strakke budget, bestond de ambitie om een frisse school klasse B te realiseren. Er werden niet alleen hoge eisen gesteld aan de akoestiek en het klimaatcomfort. Het gebouw moest zich ook onderscheiden door een groot aantal duurzaamheidsaspecten, waaronder vraaggestuurde ventilatie op basis van CO2 en een ventilatiesysteem dat voldoet aan luchtdichtheidsklasse C. Volgens de heer Schot van Nelissen Ingenieursbureau BV is er uiteindelijk een ontwerp gerealiseerd voor een frisse school klasse B “doordat er goed is gekeken naar de gelijktijdigheid van het gebruik van de lokalen. Door de kanalen in de schachten iets te vergroten en het toepassen van toerengeregelde ventilatoren in de ventilatie-installatie, is de hoofdinstallatie afgestemd op de gemiddelde bezetting van klasse C, maar kan per ruimte toch worden gezorgd voor een klasse B installatie. Zo wordt voorkomen dat er onnodig energie wordt verbruikt en de installatie is maar marginaal groter”. De duurzame toepassingen in het ontwerp zorgen daardoor voor een zeer comfortabel binnenklimaat en een verlaging van de energie- en exploitatielasten.

Luchtdichtheidsklasse C

In het schoolgebouw zijn ongeveer 1.000 Inatherm componenten en roosters gemonteerd. De componenten bevatten CAV-regelaars, VAV-regelaars, kleppenregisters, brandkleppen en geluiddempers. Belangrijke kenmerken van deze luchtappendages zijn de inwendige reinheid en luchtdichtheid. Het ruimschoots behalen van luchtdichtheidsklasse C bij de persproef volgens het Luka Systeemcertificaat was een bevestiging van het toepassen van luchtdichte Inatherm luchtappendages volgens de LAR.

Logistiek op maat

Samen met installatiebedrijf Wolter en Dros is er een compleet logistiek plan bedacht en uitgevoerd. Het totale project werd opgesplitst in 9 deelleveringen. Elke deellevering bevatte verschillende productgroepen, allemaal gelabeld op verdieping en ruimteniveau. Hierdoor ontving de installateur op elk gewenst moment de producten voor het betreffende bouwdeel.

Meer projecten

vex350t split unit kantoorgebouw amsterdam ventilatie wtw
KRAPPE TOEGANG TOT DE TECHNISCHE RUIMTE?

Kantoorgebouw

Een kantoorgebouw aan De Ruijterkade in Amsterdam is voorzien van een VEX350T. Voor dit project is besloten om een SP...

ventilatie keukenafzuiging the florian hotel horeca besb
ENERGIEZUINIGE KEUKENAFZUIGING

DESIGNHOTEL THE FLORIAN

The Florian is een designhotel dat de zintuigen prikkelt en de gees...

Neem contact op!

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u vragen over de diensten of producten van Inatherm? Neem vrijblijvend contact met ons op!

call to actionvierkant