Scholen

Elke dag blijven duizenden leraren en leerlingen ziek thuis als gevolg van een slecht binnenmilieu op school: een te hoog CO2-gehalte, hoge temperaturen in de zomer, vochtproblemen in lokalen en in veel gevallen geluidshinder. Vermoeidheid, geurhinder, oogirritatie, hoofdpijn, benauwdheid en andere gezondheidsklachten zijn aan de orde van de dag. Een goed binnenklimaat in scholen is dus essentieel voor een gezonde leeromgeving.

Klimaat in scholen

De kwaliteit van het binnenklimaat op scholen is vaak onder de maat. Een ongezond binnenklimaat beïnvloedt zowel de gezondheid als de leerprestaties van kinderen. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de CO2-concentraties in Nederlandse scholen vaak te hoog is. In naar schatting 80-88% van alle leslokalen voldoet de binnenlucht niet aan de referentiewaarde die in de wet- en regelgeving gehanteerd wordt als de minimumkwaliteit. Elke dag blijven duizenden leraren en leerlingen ziek thuis als gevolg van een slecht binnenmilieu op school.
 
Inatherm en Interland Techniek leveren verschillende duurzame totaaloplossingen die bijdragen aan een gezond en comfortabel binnenklimaat in schoolgebouwen, geschikt voor toepassing in zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Belangrijkste producten die veelal in onze schooloplossingen worden toegepast zijn:

Voorbeeld decentraal ventilatiesysteem scholen

Wet- en regelgeving

In 2015 heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) een programma van eisen opgesteld met daarin minimale kwaliteitseisen voor schoolgebouwen genaamd: "Frisse Scholen". Het programma van eisen gaat in op vijf thema’s: energie, lucht, temperatuur, licht en geluid. Op basis van deze thema’s zijn er drie ambitieniveaus vastgesteld:

  • Klasse C (acceptabel)
  • Klasse B (goed)
  • Klasse A (zeer goed)

Klasse C is het basisniveau, gebaseerd op geldende wet- en regelgeving, zoals deze in het bouwbesluit tot 2012 van kracht was. In 2012 en 2015 zijn de eisen in het Bouwbesluit voor nieuwbouw zodanig verzwaard, dat er bij nieuwbouw voor de thema’s energie en lucht minimaal klasse B gerealiseerd moet worden. Sinds 2021 is er een nieuwe versie van het "Frisse Scholen" programma van eisen uitgebracht met daarin meer aandacht voor licht, luchtkwaliteit en temperatuur. Ook zijn de energie-eisen aangepast aan de NTA-8800 en de BENG-eisen die sinds 1 januari 2021 gelden.

Bekijk hier het programma Van Eisen - Frisse Scholen
Ambitieniveaus Frisse Scholen programma van eisen

Onze oplossingen

Inatherm heeft jaren ervaring in het ventileren van schoolgebouwen en biedt verschillende duurzame totaaloplossingen aan voor een optimaal binnenklimaat in scholen. Deze totaaloplossingen zijn gebaseerd op het “Frisse Scholen“ programma van eisen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO). Dit programma van eisen is afgestemd op het Bouwbesluit en geeft advies over het creëren van een goed binnenmilieu in scholen.

Door de samenwerking met verschillende divisies binnen HC Groep kunnen wij een ongekend brede propositie aanbieden, waardoor er altijd een passende totaaloplossing geleverd kan worden voor uw project.

Meer informatie over schoolventilatie, de geldende wet en -regelgeving en onze duurzame totaaloplossingen vindt u in onze brochure. Hierin staan diverse uitgewerkte ventilatiesystemen, zowel centraal als decentraal, afgestemd op de eisen gesteld in het 'Frisse Scholen' programma van eisen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO). Lees of download de brochure hier:

Bekijk de brochure Schoolventilatie
Schoolventilatie
Vaak toegepast in dit segment

Producten

nex t school generation stil compact decentraal binnenklimaat klaslokaal

Decentraal ventilatiesysteem met WTW

pur100 website

Luchtverdeelslangen en -kanalen

compact website new

Compact

Overige producten voor scholen

Referenties uit dit segment

Referenties

Inatherm biedt een complete range kwalitatieve en luchttechnische componenten, waarbij volledige ondersteuning van advies tot aftersales geboden kan worden.

7
VEX WTW-units

Duurzaam gebouwde Spaaihoeve

Voor dit kinderdagverblijf, waarbij tijdens de bouw het onderwerp duurzaamheid hoog in het vaandel stond, zijn door I...

omo waalwijk impressie
Samenspel van technologie en duurzaamheid

Dr. Mollercollege & Walewyc-MAVO

Projectmatige uitwerking conform het concept "Frisse Scholen" resulteert in een duurzame en klimaatvriendelijke insta...

Neem contact op!

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u vragen over de diensten of producten van Inatherm? Neem vrijblijvend contact met ons op!

call to actionvierkant