Scholen

Elke dag blijven duizenden leraren en leerlingen ziek thuis als gevolg van een slecht binnenmilieu op school: een te hoog CO2-gehalte, hoge temperaturen in de zomer, vochtproblemen in lokalen en in veel gevallen geluidshinder. Vermoeidheid, geurhinder, oogirritatie, hoofdpijn, benauwdheid en andere gezondheidsklachten zijn aan de orde van de dag. Al deze klachten bij elkaar noemen wij het Broeiklaseffect.

Problemen in schoolgebouwen

De kwaliteit van het binnenklimaat op scholen is vaak onder de maat. Een ongezond binnenklimaat beïnvloedt zowel de gezondheid als de leerprestaties van kinderen. 

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de CO2-concentraties in Nederlandse scholen vaak te hoog is. In naar schatting 80-88% van alle leslokalen voldoet de binnenlucht niet aan de referentiewaarde die in de wet- en regelgeving gehanteerd wordt als de minimumkwaliteit. 

Elke dag blijven duizenden leraren en leerlingen ziek thuis als gevolg van een slecht binnenmilieu op school: een te hoog CO2-gehalte, hoge temperaturen in de zomer, vochtproblemen in lokalen en in veel gevallen geluidshinder. Vermoeidheid, geurhinder, oogirritatie, hoofdpijn, benauwdheid en andere gezondheidsklachten zijn aan de orde van de dag. Al deze klachten bij elkaar noemen wij het Broeiklaseffect.
 

Schoolventilatie

Duurzame projectvoorstellen

Inatherm heeft jaren ervaring in het ventileren van schoolgebouwen en biedt verschillende duurzame oplossingen aan in de vorm van projectvoorstellen. Deze projectvoorstellen zijn gebaseerd op het “Frisse Scholen“ programma van eisen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO). Dit programma van eisen is afgestemd op het Bouwbesluit en geeft advies over het creëren van een goed binnenmilieu in scholen.

Door de samenwerking met verschillende divisies binnen HC Groep kunnen wij een ongekend brede propositie aanbieden, waardoor er altijd een passende totaaloplossing geleverd kan worden voor uw project.

Programma Van Eisen - Frisse Scholen

Het programma van eisen gaat in op vijf thema’s: energie, lucht, temperatuur, licht en geluid. Op
basis van deze thema’s zijn er drie ambitieniveaus vastgesteld:

  • Klasse C (acceptabel)
  • Klasse B (goed)
  • Klasse A (zeer goed)

Klasse C is het basisniveau, gebaseerd op geldende wet- en regelgeving, zoals deze in het
bouwbesluit tot 2012 van kracht was. In 2012 en 2015 zijn de eisen in het Bouwbesluit voor
nieuwbouw zodanig verzwaard, dat er bij nieuwbouw voor de thema’s energie en lucht minimaal
klasse B gerealiseerd moet worden.

Bekijk hier het programma Van Eisen - Frisse Scholen
Ambitieniveaus Frisse Scholen
Onze producten

Producten

IQII (WEGA II)

VEX340T

Activent

Bekijk alle producten

Onze projecten

Projecten

Inatherm biedt een complete range kwalitatieve en luchttechnische componenten, waarbij volledige ondersteuning van advies tot aftersales geboden kan worden.

Samenspel van technologie en duurzaamheid

Dr. Mollercollege & Walewyc-MAVO

Projectmatige uitwerking conform het concept "Frisse Scholen" resulteert in een duurzame en klimaatvriendelijke insta...

Neem contact op!

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u vragen over de diensten of producten van Inatherm? Neem vrijblijvend contact met ons op!