Horeca

De horeca omvat alle eet- en drinkgelegenheden en bedrijven die logies verstrekken. In hotels, restaurants en cafés worden steeds strengere eisen gesteld aan het ventilatiesysteem. Mede door de coronacrisis en het langdurig sluiten van de horeca is dit onderwerp ook voor horecaondernemers belangrijker geworden. Daarnaast willen zij de klanten de best mogelijke ervaring kunnen geven in hun horecaverblijf. Het comfort op je hotelkamer of boven je eettafel speelt dan ook een belangrijke rol.

Totaaloplossing Inatherm & Interland Techniek in horeca

Klimaat in horeca

Het klimaat in de horeca is onderhevig aan hoge verwachtingen en individuele gebruikerseisen. Denk bijvoorbeeld aan een hotelkamer welke koel of juist comfortabel warmt dient te zijn. Ook de luchtkwaliteit draagt in hoge mate bij aan de ervaring van de gasten. Individuele regelbaarheid en lage geluidsniveaus zijn dan belangrijke parameters. Naast comfort zijn ook veiligheid en gezondheid van groot belang. Compartimentering door brandscheidingen biedt bij calamiteiten bescherming aan gasten en personeel. Een goede ventilatie & afzuiging in de keuken voorkomt geuroverlast/fijnstof en biedt comfort aan het keukenpersoneel.

Inatherm & Interland Techniek leveren verschillende duurzame totaaloplossingen die bijdragen aan een gezond en comfortabel binnenklimaat in hotels, restaurants en cafés, geschikt voor toepassing in zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten. Belangrijkste producten die veelal in onze horecaoplossingen worden toegepast zijn:

Wet- en regelgeving

In het bouwbesluit van 2012 staan enkele eisen benoemd voor het ventileren van gebouwen met een ‘logiesfunctie’. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen een logiesgebouw en een ‘andere logiesfunctie’. Extra ventilatie-eisen zijn opgenomen in de NEN1087.

Aanvullend op het bouwbesluit van 2012 zijn er in het ‘Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet’ aanvullende eisen opgenomen voor het ventileren van een horecalokaliteit. Hierin staat o.a. dat het gebouw is voorzien van een rechtstreeks met de buitenlucht in verbinding staande goed werkende mechanische ventilatie-inrichting met een luchtverversingscapaciteit van 3,8*10-3m3/s per m2 vloeroppervlakte. Indien de horecalokaliteit in een rijksmonument is gevestigd mag hier in sommige gevallen van worden afgeweken, mits er een vergelijkbare luchtverversing plaatsvindt.

Voor compartimentering door brandscheidingen zijn eisen opgenomen in de NEN6075. In eerdere versies van deze norm werd er bij brandscheidingen voornamelijk gekeken naar brandwerendheid en vlamdichtheid. In de praktijk bleek echter dat de brandwerende eigenschappen en vlamdichtheid van een brandscheiding weinig zegt over de mate van de rookwerendheid. Sinds 1 juli 2021 zijn daarom de eisen voor rookwerendheid aangescherpt. Voor brandwerende producten in een ventilatiesysteem betekent dit dat brandkleppen ook op ('koude')rook dichtgestuurd moeten kunnen worden.

Deze eisen en eventuele additionele wensen worden vaak project-specifiek vastgelegd in een Programma van Eisen.

Onze oplossingen

Met ruime ervaring in diverse horecalocaties van hotels tot restaurants kunnen Inatherm & Interland Techniek een breed scala aan duurzame oplossingen leveren welke altijd worden afgestemd op de wensen van de opdrachtgever. Hierbij wordt extra rekening gehouden met de hoge comforteisen die men in horecalocaties is gewend, of het nu gaat om het zwembad van een hotel of de afzuiging van een grote keuken. Heeft u vragen over klimaatbeheersing in de horeca? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.

Neem contact op!
Vaak toegepast in dit segment

Producten

ventilatieventielen productcategorie afbeelding

Luchtverdeling

luchtbehandeling website new2

Luchtbehandeling

dakventilatoren website new

Dakventilatoren

Overige producten voor horeca

Referenties uit dit segment

Referenties

Inatherm biedt een complete range kwalitatieve en luchttechnische componenten, waarbij volledige ondersteuning van advies tot aftersales geboden kan worden.

ventilatie luchtbehandeling activent

Compacte VEX luchtbehandelingskast voor De Twee Bruggen

Het restaurant en sportschool voorzien van ventilatie door Inatherm.

inatherm project guesthousehotel
5-sterren binnenklimaat

Guesthouse Hotel

Vanaf juni 2018 is het GuestHouse Hotel geopend aan de Gasthuisstraat in Kaatsheuvel. Twee ondernemers hebben de hand...

ventilatie keukenafzuiging the florian hotel horeca besb
ENERGIEZUINIGE KEUKENAFZUIGING

DESIGNHOTEL THE FLORIAN

The Florian is een designhotel dat de zintuigen prikkelt en de gees...

Neem contact op!

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u vragen over de diensten of producten van Inatherm? Neem vrijblijvend contact met ons op!

call to actionvierkant